รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  19  วัน
Thursday, 1st December 2016


Juthadit
10:30
Zenitch comp นำเสนอ IP Management (Effient IP)
Arkom, Seehanart
11:00
คุยงานเรื่อง พัฒนาเว็บไซต์ 2 ภาษากับสำนักวิชาการฯ อาคาร 14
Juthadit,Phonphitak,Kanokpitch
13:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกล (เลี่อนจาก 30 พ.ย.59)Friday, 2nd December 2016


Patthama
09:30
ผน.เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกรมวิทย์ ในวันที่ 2 ธ.ค. 2559 เวลา 09.30-14.00 น.ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14Monday, 5th December 2016


Holiday - All ITC - วันชาติ / วันพ่อ (His Majesty The King's BirthDay)
06:00
วันหยุดราชการ - วันชาติ / วันพ่อ (His Majesty The King's BirthDay)Tuesday, 6th December 2016


Arkom
09:30
กพร.เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมวิทย์ ในวันที่ 6 ธ.ค.2559 เวลา 09.30 - 16.30 น.ห้องประชุม 722 อาคาร 14 ชั้น 7
Arkom+Patthama+Anusorn
13:30
ประชุม คกก.ตรวจรับระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ 6/12/59 13.30 น.- 16.30 น.Wednesday, 7th December 2016


Arkom+Anusorn
09:30
ประชุมระบบ SmartDI 9.00-12.00 น. สถาบันชีววัตถุ
Juthadit
13:30
กพร.เชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ในวันที่ 7 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 314 ชั้น 3 อาคาร 14Friday, 9th December 2016


Patthama+Ananya+Rungnapa+Juthadit+Arkom+Naruporn
09:00
ผน.เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DIO) ในวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00-16.30 น.ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8
Pornphitak, Khumpa
13:30
ประชุมกับศูนย์คัดกรองฯ+บ.g-able อาคาร 10 ชั้น 2Saturday, 10th December 2016


Constitution Day - วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
06:00
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)Sunday, 11th December 2016


Panist+Ananya
04:30
เข้าเฝ้าฯในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพฯMonday, 12th December 2016


Holiday - All ITC - ชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมน$
06:00
วันหยุดราชการ - ชดเชย วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ (Constitution Day)Tuesday, 13th December 2016


Arkom
13:30
ผน.เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 25 ในวันที่ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30 -16.30 น.ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7Wednesday, 14th December 2016


arkom
10:00
ประชุมชี้แจงข้อมูลข้อสอบถามการจ้างงานประชุมวิชาการกรมฯ ณ ห้องประชุม 314 อ.14 เวลา 10-14.00 น.
Juthadit,Pornphitak,Kanokpitch
14:00
ประชุมตรวจรับบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมระบบประชุมทางไกลFriday, 16th December 2016


Develop System Computer Staff
10:30
อบรมการใช้งาน Fluke
Juthadit,chutima,seehanart
13:30
เชิญประชุมโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำเดือน พ.ย. 59 ห้องประชุม SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3Monday, 19th December 2016


Patthama+Ananya+Rungnapa+Chanisa+Seehanart+Pornphitak
08:30
สล.ฝ่ายจ.เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในหัวข้อ"ใส่ใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสักนิดก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนไป" ในวันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 08.30-14.00 น. ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14 ***หนังสือเวียนไปแล้ว เลขที่ 2131 ***Tuesday, 20th December 2016


arkom
13:00
ประชุม คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาประชุมวิชาการกรมฯ 13.00-16.30 น. ห้องประชุม 314 อ.14 ชั้น 3Wednesday, 21st December 2016


arkom
08:30
ประชุม คกก.พิจารณาผลการประกวดราคาประชุมวิชาการกรมฯ 9.30-16.30 น. ห้องประชุม 314 อ.14 ชั้น 3Thursday, 22nd December 2016


arkom,patthama,anusorn
7:30
ไปปฏิบัติราชการ ศวก.ที่ 6 ชลบุรีเพื่อร่วมวิเคราะห์ออกแบบระบบรับส่งตัวอย่าง เวลา 7.30-16.30 น.Monday, 26th December 2016


Chutima, Chanisa
08:30
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Implementing VMware vSphere ESXi 6.0 ณ ศูนย์อบรม ITcert ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ห้อง E302 (เลขที่ 104/43 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 7,276.- บาทถ้วนTuesday, 27th December 2016


Chutima, Chanisa
08:30
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Implementing VMware vSphere ESXi 6.0 ณ ศูนย์อบรม ITcert ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 ห้อง E302 (เลขที่ 104/43 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210) เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 7,276.- บาทถ้วนSaturday, 31st December 2016


New Year's Eve - วันสิ้นปี
06:00
วันสิ้นปี (New Year's Eve)Main Page    Log out