รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  18  วัน
Monday, 1st December 2014


All ITC
14:00
ผอ.ศทส.เรียกเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งข่าวสารจากที่ประชุมกรม ในวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57 เวลา 14.00-16.30น. ณ ห้อง SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3Wednesday, 3rd December 2014


Ananya
08:30
สล.บริหารฯเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 -16.30 น.ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5Thursday, 4th December 2014


Panist
09:30
พัสดุ กรมฯขอเชิญประชุม คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เข้าประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Juthadit,Chanisa
10:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับสายสื่อสาร58 CAT TelecomSunday, 7th December 2014


Panist+Patthama+Chanisa
12:30
กพร.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร กรมวิทย์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์Monday, 8th December 2014


Panist+Patthama+Chanisa
07:30
กพร.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร กรมวิทย์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
Pornphitak+Chutima+Chaiwat
10:00
เปิดซองระบบรับส่งตัวอย่าง กรรมการ คือหมอชัยวัฒน์ ,พรพิทักษ์ และชุติมา วันที่ 8 ธ.ค. 2557เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศทส. SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3Tuesday, 9th December 2014


Panist+Patthama+Chanisa
07:30
กพร.เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร กรมวิทย์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 2557 ณ โรงแรมอิมพิเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
Juthdit
10:00
ติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบระบบป้องกัน Malware ในเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท BlueZebra จำกัด
Veerawan
10:00
เข้าประชุมผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการคัดเลือกเป็นผู้แทนในคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขของกรมวิทย์ ในวันที่ 9 ธ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5Thursday, 11th December 2014


ALL
09:00
อ.ภูวนาท เยื่ยม ศทส. เรื่อง ISO 2015 เวลา 9.00 น.ห้องประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ ศทส.หรือ ผน. ชั้น 4 คะ รอคำตอบจาก ผอ. อยู่คะ
Panist
10:00
พัสดุ กรม ขอเชิญประชุมกรรมการประกวดราคาจ้างปรับปรุงโทรศัทพ์ วันที่ 11ธ.ค. 2557 เวลา 10.00-15.00 น. ห้อง 614/1 อาคาร 3 ชั้น 6 (ได้รับแจ้งจากคุณแจง พัสดุกรมฯ หนังสือเชิญยังไม่ได้รับ)
Arkom+Chanisa+Kanokpitch
13:30
เคาะราคา ที่ TOT แจ้งวัฒนะFriday, 12th December 2014


Panist
00:00
*****ผอ.ศทส.ลาพักผ่อน (รองวันชัย เซ็นอนุญาตแล้วค่ะ)*****
All ITC - ISO9001:2008 & ISO9001:2015 ITC - 1/2558
09:30
ประชุม ISO9001:2008 & ISO9001:2015 ของ ศทส. ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 12 ธ.ค. 57 เวลา 09.30-12.45น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3
Arkom, Pornphitak, Chanisa + (Noppawan, Chaiwat) - DMSc Lab link - Phese2
13:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในกรมวิทย์ฯ ครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 12 ธ.ค. 57 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3Monday, 15th December 2014


Patthama+Nattasead+Rungnapa+Verawan
08:30
สล.บริหารฯ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายใต้พระราชบัญญัติิการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในวันที่ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8Tuesday, 16th December 2014


Arkom
09:30
กพร.เชิญประชุมปรึกษาหารือ การสำรวจความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในวันที่ 16 ธ.ค. 2557 เวลา 09.30 น. ณ กพร.ชั้น 4 อาคาร 3Wednesday, 17th December 2014


All ITC
08:30
ประชุม DIO เลื่อนมาจาก 10-12 พ.ย.57 สถานที่เดิมThursday, 18th December 2014


All ITC
08:30
ประชุม DIO เลื่อนมาจาก 10-12 พ.ย.57 สถานที่เดิมFriday, 19th December 2014


All ITC
08:30
ประชุม DIO เลื่อนมาจาก 10-12 พ.ย.57 สถานที่เดิมMonday, 22nd December 2014


Arkom
08:30
สชว. เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค ในวันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 08.30-13.00 น. อาคารคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค กรมวิทย์
Juthadit,Kanokpit
08:30
MA UPS BT Connect
Panist
13:30
พัสดุ กรมฯ เชิญเคาะราคา ที่บริษัทบีสไดเมนชั่น เวลา 13.30 น.(คุณแจง พัสดุกรม เชิญ หนังสือยังไม่ได้ส่งมา)
juthadit+chutima+chanisa
13:30
ประชุมระบบ DOMAIN บริษัท Dituz
Panist
13:30
ผน.เชิญประชุมทำงบประมาณ ปี 2559 วันที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา 13.30-16.00 น.ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5
Ananya
14:00
จากสล.บริหารฯ ขอเชิญประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 15 ธ.ค. 2557 เวลา 14.30-17.30 น.ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5Tuesday, 23rd December 2014


Panist
08:00
สมป.เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ วันที่ 23 ธ.ค. 2557 เวลา 08.00 น.ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กทม.Thursday, 25th December 2014


ALL ITC
08:30
งานเลี้ยง +งานกีฬากรม
Somsak
08:30
สำนักงานก.พ.เชิญฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS)ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 25 ธ.ค. 2557 รุ่นที่ 2 การติดตั้งและกู้คืนระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ณ สำนักงานก.พ.นนทบุรี
Panist
13:00
เวลา 13.00-16.30 น. ประชุมศวก.Friday, 26th December 2014


ALL ITC
08:30
งานเลี้ยง +งานกีฬากรม
Panist
09:00
เวลา 09.00-12.00 น.ประชุมกรมMonday, 29th December 2014


Panist
08:30
เรื่องนี้รับแจ้งมาจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พี่ตา (ศิริวรรณ ) แจ้งเปลี่ยนการนัดหมายจากวันที่ 23 ธ.ค.2557 เป็นวันที่ 29 ธ.ค. 2557 ***ไม่ทราบว่าคือเรื่องอะไร แต่พี่ตาบอกว่าเรืองนี้ผอ.ทราบแล้ว ***Main Page    Log out