รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  22  วัน
Wednesday, 1st July 2015


Arkom,Patthama
13:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8Thursday, 2nd July 2015


ALL ITC
08:30
ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดปี 2557 วันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ โรงรถหน้าร้านค้าสวัสดิกการกรมวิทย์
Juthadit+Veerawan
08:30
กคจ.เชิญเข้าร่วมสัมมนา ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในการสัมมนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล กรมวิทย์ ปี 2558 ในวันที่ 2 ก.ค.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8
Panist
13:00
ผอ.เป็นวิทยากรเรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ห้อง 409 อาคาร 9 ชั้น 4
Ananya+Seehanart
13:30
จำหน่ายพัสดุประจำปี ณ โรงรถกรมFriday, 3rd July 2015


Verawan+Weerachat+Somsak+Narongchai
08:30
สล.ฝ่ายจ.เชิญอบรม"การชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข" วันที่ 3 ก.ค. 2558 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่NIH กรมวิทย์
Panist+arkom
09:00
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ วันที่ 3 กค. 58 เวลา 9.00-14.00 น. ห้อง 501
Panist
13:30
ประชุมทีมงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 3 กค. 58 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 301Monday, 6th July 2015


Panist
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ วันที่ 6-7 กค. 58 ณ โรงแรมลองบีช ชำอำ จ.เพชรบุรีTuesday, 7th July 2015


Panist
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ วันที่ 6-7 กค. 58 ณ โรงแรมลองบีช ชำอำ จ.เพชรบุรี
Juthadit,Chutima,Chanisa
10:00
ประชุมคณะกรรมตรวจรับระบบสื่อสารข้อมูล (CAT)Wednesday, 8th July 2015


Khumpa,Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตร "PHP Programming with Laravel Framework" 8-10 ก.ค.58 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนThursday, 9th July 2015


Khumpa,Seehanart
08:30
http://calendaritc.dmsc.moph.go.th/event.php?id=7429Friday, 10th July 2015


Khumpa,Seehanart
08:30
อบรมหลักสูตร "PHP Programming with Laravel Framework" 8-10 ก.ค.58 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนMonday, 13th July 2015


Panist, Arkom, Chanisa - QA
06:00
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 58 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี (เดินทางร่วมกับคณะผู้จัด)***ต้นเรื่องจากงานประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ***Tuesday, 14th July 2015


Panist, Arkom, Chanisa - QA
06:00
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 58 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
Juthadit, Pornphitak, Kanokpit
09:30
ประชุมกรรมการ MA Conference เวลา 9.30-16.30 น. ห้อง SE-310Wednesday, 15th July 2015


Panist, Arkom, Chanisa - QA
06:00
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมฯ ในคณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การทบทวนระบบประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2558 และแผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. 58 ณ โรงแรมโกลเด้นบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
Juthadit
08:30
สัมมนาก้าวสู่ยุค Digital EconomyThursday, 16th July 2015


Panist
09:00
ประชุมกรม (รับแจ้งมาจากผอ. แต่เวลาไม่ได้บอกคะ)Saturday, 18th July 2015


Ananya
08:30
มภ.สวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ โรงแรม เอส .ดี.อเวนิว กรุงเทพฯSunday, 19th July 2015


Ananya
08:30
มภ.สวนสุนันทา เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18-19 ก.ค. 2558 ณ โรงแรม เอส .ดี.อเวนิว กรุงเทพฯTuesday, 21st July 2015


Panist
08:30
ผน.เชิญเข้าประชุมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาฯ ในวันที่ 21-22 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯWednesday, 22nd July 2015


Panist,Patthama
08:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ
Panist
08:30
ผน.เชิญเข้าประชุมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาฯ ในวันที่ 21-22 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯThursday, 23rd July 2015


Panist,Patthama
08:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ(eHealth Strategy)กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2558-2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงสาธารณสุข
Panist+Chutima+Kanokphich+Veerawan
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญประชุมสัมมนาวิชาการจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ " ในวันที่ 23 ก.ค. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่สวส.NIH กรมวิทย์Friday, 24th July 2015


Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8
Panis+arkom+juthadit+patthama
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. 2559-2562) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop With Systemic Approach)วันที่ 24-25 กค.58 ณ โรงแรมทีเคพาเลสSaturday, 25th July 2015


Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8
Panis+arkom+juthadit+patthama
08:30
สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปี พ.ศ. 2559-2562) ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ (Strategic Workshop With Systemic Approach)วันที่ 24-25 กค.58 ณ โรงแรมทีเคพาเลสMonday, 27th July 2015


All ITC
13:30
ประชุมติดตามตัวชี้วัดรอบ 10 เดือน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศTuesday, 28th July 2015


Arkom+Patthama
08:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8Wednesday, 29th July 2015


Arkom+Patthama
13:30
ผน.เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงมือปฏิบัติเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมวิทย์ด้วยกระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์หลากมิติ ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.ถึงวันที่ 29 ก.ค.2558 (ตามกำหนดการในสำเนาที่ถ่ายให้คะ) ณ ห้อง 804 อาคาร 8 ชั้น 8Main Page    Log out