รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  20  วัน
Wednesday, 1st February 2017


Chutima, Chanisa
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย ด้านการจัดการความรู้ Knowledge Management Facilitator วันที่ 1-2 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
Arkom, Pornphitak, Anusorn
09:00
NSW นัดประชุม 9.00 - 12.00 น. 1/2/2560 ห้องประชุม สมป.อาคาร 14Thursday, 2nd February 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
Chutima, Chanisa
08:30
ทีม KM กรมวิทย์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวย ด้านการจัดการความรู้ Knowledge Management Facilitator วันที่ 1-2 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
Juthadit
10:30
ศูนย์พันธุศาสตร์ หารือ Spec Server
Pornphitak, Seehanart, Anusorn
13:30
อัพเดท CPA Gateway ระบบ NSW (ระหว่างกรมศุลฯ-กรมวิทฯ) กับ บ.CDS
arkom,somsak,
13:30
บริษัท Microsystem เข้านำเสนอ Nutanix ณ ห้อง 9810 อ.9 เวลา 13.30-16.00 น.
Juthadit,Kanokpitch
13:30
Sophos Anti virus ขอหารือการติดตั้งและการสนับสนุน บริการหลังการขายFriday, 3rd February 2017


arkom
08:30
ประชุม ilab สถาบันชีววัตถุ ณ ห้องประชุม สชว.เวลา 9.30-12.00 น.
Pornphitak, Kanokpitch
09:00
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดประชุม GHSA ณ ห้องประชุม 722 อ.14 เวลา 09.00-13.00 น.
Juthadit,Arkom
11:30
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 นัดประชุมระบบตรวจรับผลวิเคราะห์ คุณอำนาจ และ คุณอภินันท์Monday, 6th February 2017


Juthadit
08:30
ประชุมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินกงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
Arkom
08:30
เข้าร่วมประชุมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 801 อ.8 ชั้น 8 เวลา 8.30-14.00 น.Tuesday, 7th February 2017


Panist
09:00
ผน.ขอเชิญประชุมเพื่อนำเสนอแนวคิดการก้าวสู่สาธมรณสุข ยุค 4.0 (MOPH 4.0 - DMSC 4.0) ในวันที่ 7 ก.พ. 2560 เวล่ 09.00-14.30 น. ห้อง ประชุมกองผน.314 อาคาร 14 ชั้น 3
All ITC - KM (ISO 27001)
09:00
ประชุมระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ : ISO 27001 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 09.00-13.00 น.
patthama
13:30
ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง เวลา 13.30.-16.30 น. ณ ห้องประชุม 722 ชั้น 7 อ.14 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Wednesday, 8th February 2017


Panist
08:00
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab preparedness" ในวันที่ 8-10 ก.พ.2560 ณ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี //จาก กองแผนงานและวิชาการ // (เข้าร่วมบ่าย เนื่องจากติดราชการ เป็นประธานเปิดงานอบรมกฎหมาย IT)
ALL ITC
08:30
ศทส.จัดอบรมด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์ หัวข้อ “คุณ! กำลังทำผิ ดกฎหมาย IT โดยไม่รู้ตัวหรือไม่” เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 14 ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Panist
09:30
สป.สธ. เชิญร่วมแถลงข่าวการจัดงานประกวดนวัตกรรมซอฟแวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 ก.พ. 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 2Thursday, 9th February 2017


Panist
08:00
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab preparedness" ในวันที่ 8-10 ก.พ.2560 ณ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี //จาก กองแผนงานและวิชาการ //
Seehanart+Pakaporn+Naruporn
08:00
อบรมเชิงปฏิบัติการการปัองกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทย์ วันที่ 9-10 ก.พ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1//หนังสือเชิญจากสล.บริหาร//Friday, 10th February 2017


Panist
08:00
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Enhancing Joint Collaborative Efforts for Lab preparedness" ในวันที่ 8-10 ก.พ.2560 ณ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี //จาก กองแผนงานและวิชาการ //
Seehanart+Pakaporn+Naruporn
08:00
อบรมเชิงปฏิบัติการการปัองกันและระงับอัคคีภัยกรมวิทย์ วันที่ 9-10 ก.พ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 1//หนังสือเชิญจากสล.บริหาร//
Seehanart
08:30
ประชุมโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการข้อมูลการเงินการคลังสุขภาพ เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 3 อาคาร 1 // สีหนาท บันทึกTuesday, 14th February 2017


ALL ITC
07:30
ตรวจสุขภาพพนง.ราชการ+พกส.+จ้างเหมา ในวันที่ 14 ก.พ. 2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 1( CRC) ***แจ้งเวียนทาง mail แล้ว เลขที่รับ 0138***
Ananya
08:30
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาแผยแพร่วิชการ สุขด้วยสติ..ทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน (Mindfulness in Organization MIO) วันที่ 14 ก.พ.60 เสบ่ 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. //หนังสือจาก กรมสุขภาพจิต //
Panist
09:00
ผน.เชิญประชุมเตรียมความพร้อม MOPH 4.0 ในวันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 09.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมกองผน. ชั้น 3 อาคาร 14
Juthadit
14:30
MA GIN ToTWednesday, 15th February 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
Arkom
10:00
ผน.เชิญประชุมเตรียมความพร้อม MOPH 4.0 ในวันที่ 15 ก.พ. 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 14
Juthadit+Patthama+Chutima
14:00
ขอนัดประชุมโครงการสื่อสารข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-15.00น.Thursday, 16th February 2017


Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
Arkom
09:00
ผน.เชิญประชุมแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายประเทศไทย 4.0(MOPH 4.0)ในวันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 09.00-12.30 น.ห้องประชุม 722 ชั้น 7 อาคาร 14
Juthadit,Kanokpitch
10:30
Sophos Antivirus ประชุมชุมวางแผนสำรวจแผนการติดตั้ง
Juthadit+Kanokpich
13:30
เข้าประชุมบำรุงรักษาเครื่องควบคุมอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล Video ConFerence ประจำเดือน กพ. 60 เวลา 13.30-16.30 น. เลื่อนจาก 13 ก.พ.60
Ananya
13:30
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (วันคล้ายวันสถาปนากรมฯ)ในวันที่ 16 ก.พ. 2560 เวลา 13.0-16.30น.ห้อง 722 อาคาร 14 ชั้น 7//หนังสือเชิญจากสล.บริหารฯ//Friday, 17th February 2017


ALL ITC
07:00
กำหนดตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษากับรพ.บ้านแพ้ว ในวันที่ 17 ก.พ. 2560 เวลา 07.00-10.30 น.เจาะเลือด+วัดความดันโลหิต และวันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 13.30-15.30 น.พบแพทย์และรับยา ***scan หนังสือ+รายชื่อไปทาง mail แล้ว เลขรับที่ 0137***
All ITC
09:30
ประชุม รายงานประจำปี 59
Juthadit+Chutima+Seehanart
13:30
ขอเชิญประชุมโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำเดือน มกราคม 2560 วันที่ 17 กพ. 60 เวลา 13.30-14.30 น.Monday, 20th February 2017


Juthadit+Pornpitak+Kanokpit
09:00
กำหนดการเข้าทำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศประจำเดือนกุมภาพันธ์ 60 เวลา 9.00-10.00
Arkom, Juthadit, Pornphitak, Ananya
09:30
ประชุมกรรมการตรวจพัสดุ ศทส ประจำปี 2559 ห้องประชุม ศทส
Panist
09:30
ขอเชิญประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 20 ก.พ. 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14// หนังสือจาก หน.กพร. //
All ITC - สหกรณ์
13:00
ประชุมสมาชิกสหกรณ์ประจำปี เวลา 13.00 น.
Chuitma+Seehanart+Panist
14:00
ประชุม ณ สำนักวิชาการ เวลา 14.00 น.Tuesday, 21st February 2017


Anusorn+Naruporn
06:30
โครงการศึกษาเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 21/2/60 06.30-18.00 น.
Chutima+Chanisa+Kanokpith
08:00
สัมมนา Accelerate& Secure website with CDN Technology ในวันที่ 21ก.พ. 2560 เวลา 08.00-12.00 น.ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ห้องออดิทอเรียม อาคารทรงกลม//หนังสือเชิญจากไอแพ็คโปรเฟสชั่นแนล จำกัด//
Juthadit+Pornpitak+Kanokpit
09:00
แจ้งกำหนดการเข้าทำการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศประจำเดือนกพ. 60 เเวลา 9.00-10.00น.
Juthadit+Chutima+Seehanat
10:00
ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเบลด (Blade Server) เวลา 10.00น.
Panist
10:00
ผน.เชิญประชุม Action Plan MOPH 4.0 /DMSC 4.0 ในวันที่ 21 ก.พ. 2560 ห้อง 902 อาคาร 14 ชั้น 9Wednesday, 22nd February 2017


00:00
Panist
08:00
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ เชิญอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร(Digital Economy for Management :DE4M)รุ่นที่ 4 วันที่ 11-12,18-19,25 ม.ค.2560 และ 2,15-16,22 ก.พ.2560 ณ โรงแรมอิสติน แกรน สาทร กรุงเทพฯ
Juthadit+Pornpitak+Kanokpit
10:30
แจ้งกำหนดการตรวจเช็คบำรุงเครื่องสำรองไฟ ประจำเดือน กพ. 2560 วันที่ 22 กพ. 60เวลา 10.30-16.30น.
ALL ITC
13:00
กำหนดตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษากับรพ.บ้านแพ้ว ในวันที่ 17 ก.พ. 2560 เวลา 07.00-10.30 น.เจาะเลือด+วัดความดันโลหิต และวันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 13.30-15.30 น.พบแพทย์และรับยา ***scan หนังสือ+รายชื่อไปทาง mail แล้ว เลขรับที่ 0137***Thursday, 23rd February 2017


All ITC
08:30
OD ISO27001
Panist
09:00
เชิญประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 09.00-12.30 น. ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14 //จากหนังสือกองผน.//Friday, 24th February 2017


All ITC
08:30
OD ISO27001Saturday, 25th February 2017


All ITC
08:30
OD ISO27001Monday, 27th February 2017


ALL ITC
10:30
รองอธิบดีพิเชฐ บัญญัติ เยี่ยมศทส.Tuesday, 28th February 2017


Borirak
09:30
เข้ารับการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีด ในวันที่ 28 ก.พ.2560 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 14 ชั้น 4Main Page    Log out