รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  21  วัน
Sunday, 1st November 2015


Panist+Ananya+Rungnapa
07:30
กลุ่มงานคุ้มครองฯ เชิญเข้าร่วมโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกข้าราชการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลลาท วันที่ 1 พ.ย.2558 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี +ร่วมงานกฐินสามัคคี กรมวิทย์ ณ วัดแหลมประดู่ จ.ชลบุรีMonday, 2nd November 2015


All Head
10:00
ผอ.ขอเชิญ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ประชุม ห้อง SE 310 (อนัญญา ลงข้อมูล)
Panist
13:30
สป.สธ.เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในวันที่ 2 พ.ย.2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สป.***เลื่อนเป็นว่ันที่ 4 พ.ย. 2558***
All ITC
13:30
ผอ.ขอเชิญ จนท.ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมกอง ห้อง SE 310 (อนัญญา ลงข้อมูล)Tuesday, 3rd November 2015


Juthadit+Patthama+Pornphitak+Ananya+Seehanart
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Panist
09:00
คณะกก.พัฒนาบุคลากรกรมวิทย์ ขอเชิญประชุม คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วันที่ 3 พ.ย . 2558 เวลา 09.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3 **เลื่อนเวลา เป็น 09.00 น.***Wednesday, 4th November 2015


arkom
08:30
ลาพักผ่อน
Panist
09:30
สป.สธ. เชิญประชุมคณะกรรมการรดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสธ. ในวันที่ 4 พ.ย. 2558 เวลา 09.30-14.30 น. ห้องประชุมศทส.สป. อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสป. สธ.***เลื่อนเป็นวันที่ 10 พ.ย.2558***
Panist+Patthama
09:30
กพร.เชิญประชุมคณะกก.จัดทำคำรับรองฯ ในวันที่ 4 พ.ย. 2558 ห้อง 301 เวลา 09.30-12.00 น.
khumpa
13:30
ผน.เชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ ในการจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 4 พ.ย. 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 501 ***คำภา เข้าประชุมแทนผอ.ศทส.***Thursday, 5th November 2015


ISD-Herb (Chanisa)
09:30
คุณกุลชญา 99386 สวพ. ขอใช้ห้องประชุมห้อง 9810 เพื่อประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ(รวม 5 คน) ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. <<ขอใช้กระติกน้ำร้อน>> [[ ผู้บันทึก : ชนิสา คุณาวุฒิ ]]
All itc
10:00
บริษัท Kaspersky antivirus มานำเสนอและทดสอบตัวผลิตภัณฑ์Monday, 9th November 2015


Pornphitak
12:30
Survey สอบราคาเสาบาส กับคุณเกรียงศักดิ์ สวส และพีรยุทธ ปชส
All ITC
13:30
บริษัท Avast Antivirus จะมานำเสนอและทดสอบผลิตภัณฑ์ ที่ห้องประชุม ศทส อาคาร1Tuesday, 10th November 2015


Panist+Juthadit+Patthama+Pornphitak+Ananya+Seehanart
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Panist
13:30
สป.สธ. เชิญประชุมคณะกรรมการรดำเนินงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสธ. ในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องประชุมศทส.สป. อาคาร 2 ชั้น 1 ตึกสป. สธ.
Somsak+Weerachat
13:30
รส.เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Wednesday, 11th November 2015


ISD-Herb (Chanisa)
13:30
งานบริหาร สวพ. ขอใช้ห้องประชุมห้อง 9810 เพื่อประชุม..(รวม 12 คน) ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. <<ขอใช้กระติกน้ำร้อน,เก้าอี้เสริมอีก 2 ตัว>> [[ ผู้รับเรื่อง: คุณอาคม สาลี/ ผู้บันทึก: ชนิสา คุณาวุฒิ ]]
3bb+itc
13:30
ฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ประชุมร่วมกับบริษัท 3bb โครงการสายสื่อสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้องประชุม ศทส อาคาร1Thursday, 12th November 2015


Panist
07:30
EGA เชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในวงกว้างPublic Hearing)ต่อ"(ร่าง)มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Security Standards)"ในวันที่ 12 พ.ย. 2558 เวลา 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
Ananya+Juthadit+Pornphitak+Chanisa+Patthama
08:30
กพร.เชิญประชุมเตรียมาความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัล Unitec National Public Service Awardsและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในวันที่ 12-13 พ.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทย์
Arkom+Kanokpit+Anusorn
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเอกสารคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SE-๓๑๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร ๑ ชั้น ๓กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์Friday, 13th November 2015


Ananya+Juthadit+Pornphitak+Chanisa+Patthama
08:30
กพร.เชิญประชุมเตรียมาความพร้อมหน่วยงานเพื่อสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัล Unitec National Public Service Awardsและเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในวันที่ 12-13 พ.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 นง ห้อง 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทย์
Ananya+Arkom
10:30
จากปธ.อนุกก.กีฬาฯ เชิญประชุมของคณะอนุกก.กีฬาและนันทนาการ วันที่ 13 พ.ย. 2558 เวลา 10.30-13.30 น. ห้องประชุมสถาบันชีววิทย์Monday, 16th November 2015


Panist
07:30
EGA เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัว "GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน" ในวันที่ 16 พ.ย. 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.
Arkom+Anusorn
08:30
สกช.เชิญประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับ ในวันที่ 16 พ.ย. 2558เวลา 08.30-16.30น. ห้องประชุม 601 อาคาร 3 ชั้น สกช.Tuesday, 17th November 2015


Juthadit+Pornphitak+Ananya+Seehanart
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Panist
13:30
สรส.เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ในวันที่ 17 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Wednesday, 18th November 2015


Ananya+Patthama+Nathasetr+Rungnapa+Chanisa+Chutima
08:30
ผน.เชิญประชุมปฏิบัติการโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC) ในวันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3
KM Day & Morning Talk - เลื่อนไปพุธหน้า
08:30
เลื่อนไปพุธหน้า เนื่องจากติดประชุมเชิงปฏิบัติการ DOC หลายคน + คุณพรพิทักษ์ขอตัว น้องๆ นวก.คอมฯ ไปช่วยขนแป้นบาสหลายคน
Ananya
09:30
สล.เชิญประชุมคณะกก.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรกรมวิทย์ ในวันที่ 18 พ.ย.2558 เวลา 09.30-13.00 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Arkom+Anusorn+Kanokpit
09:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โคารงการเอกสารคุณภาพอิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ชั้น8 อาคาร 9
Panist+Somsak
10:30
สำนักเครื่องสำอางฯเชิญประชุมพิจารณาระบบบริการทางสารสนเทศ ในวันที่ 18 พ.ย. 2558 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ สำนักเครื่องสำอางฯThursday, 19th November 2015


panist pattama arkom
10:00
ประชุมรวมกับผชอ.สมชาย เรื่อง ERP และอาจารย์สุดา @ห้องผอ.nih B1F3
Pornphitak, Khumpa
10:00
งานคัดกรองนัด Import ข้อมุลผู้ป่วยเข้าระบบคัดกรอง ที่ อ.10 ช.2Friday, 20th November 2015


Chanisa
09:30
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สววพ.) เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2559 ในวันศุกร์ที่ 20 พ.ย. 2558 เวลา 09.30-13.00 น.ห้องประชุม 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Panist
09:30
ศทส.สป.เชิญประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมฯ ในวันที่ 20พ.ย. 2558 เวลา 09.30-14.30 น.ณ ห้องประชุมศทส.สป. อาคาร 2 ชั้น ตึกสป.สธ.
ISD, Patthama, Ananya
09:30
ประชุมจัดทำ ISO 29110 ระบบ EDIALB ห้องประชุม ศทส
Arkom+Anusorn
13:30
ประชุมกรรมการเปิดซองราคาโครงการระบบสนับสนุนใบอนุญาตฯ ณ ห้องประชุม สกช ชั้น 6 อาคาร 3 13.30- 16.30 น.Monday, 23rd November 2015


Panist
09:30
กพร.เชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 ในวันที่ 23 พ.ย. 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3
Panist+Arkom+Patthama
09:30
ผน.เชิญประชุมเกี่ยวกับการทบทวนเป้าหมายการให้บริการปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 09.30-16.30 น.ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น 8Tuesday, 24th November 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
Veerawan+Weerachat+Somsak+Narongchai+Kanokpitch
08:30
สล.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคม ในวันที่ 24 พ.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่NIH สวส.
Khumpa
09:30
ผน.เชิญประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ2559 ในวันที่ 24 พ.ย.2558 เวลา09.30-14.00 น. ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5Wednesday, 25th November 2015


KM Day & Morning Talk - เลื่อนมาจากพุธที่แล้ว
08:30
KM Day & Morning Talk - เลื่อนมาจากพุธที่แล้ว
panist
09:00
ประชุมทบทวนายงานผล PMQA หมวด 4 2559 @410 B3F4 0900
Panist
09:30
ผน.ขอเชิญประชุมทบทวนรายงานผลการดำเนินงาน PMQA หมวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 : วันที่ 25 พ.ย.2558 เวลา 09.00 น.ห้อง 410 อาคาร 3 ชั้น 4Thursday, 26th November 2015


Chanisa - รายงานประจำปี 58
08:30
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สววพ.) เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2558 ครั้งที่ 3/2559 วันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 58 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม... (ยังไม่ระบุ)
Panist
09:00
เชิญประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 26 พ.ย. 2558
Arkom+Anusorn+Kanokpit
09:30
ประชุมระบบเอกสารคุณภาพฯ ห้องประชุม 9810 อาคาร 9 ชั้น 8
Panist+Juthadit+Weerachat+Somsak+Borirak
13:30
สรส.เชิญประชุมคณะทำงานพิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ในวันที่ 26 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 น. ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3 ***เลื่อนจากวันที่ 25 เป็นวันที่ 26 คะ***
kanokphich+chutima+juthadit
13:30
ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทไมโครซิสเต็ม เรื่องการเชื่อมต่อ AD กับระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนนิกส์ ห้องประชุมอาคาร1 ศทสFriday, 27th November 2015


Patthama
10:00
คณะทำงานเอกสารและสารสนเทศ ภายใต้คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ เชิญประชุม ครั้งที่1/2559 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น ณ ห้องประชุม 203 ชั้น2 อาคาร8 สคอ
Arkom+Anusorn
13:00
ประชุมระบบตัวชี้วัดฯ ห้องประชุม กรพ.อาคาร 3 13.00 น - 16.30 น.
Juthadit,Chutima,Anusorn
13:30
ประชุมจัดจ้างบำรุงรักษาเครือข่ายฯMonday, 30th November 2015


all head
10:30
สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พัสดุที่ห้อง SE310 อ.1 ชั้น 3
Panist+Chanisa
13:30
กพร.เชิญประชุมพิจารณา ร่าง ลักษณะสำคัญของการองค์การ ในวันที่ 30 พ.ย. 2558 เวลา 13.30 -16.30 น.ห้อง 301Main Page    Log out