รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  15  วัน
Wednesday, 1st April 2015


Panist,Juthadit,Chutima,Pornphitak
13:30
ประชุมหารือการติดตั้งระบบ IP Phone กับ บริษัท Comserv จำกัด ปรึกษาด้านเทคนิคในการติดตั้องระบบโทรศัพท์ IP Phone ร่วมกับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดทคโนวเลจ คอนซัลติ้ง จำกัดThursday, 2nd April 2015


Panist
09:00
ผน.เชิญประชุมระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5
Juthadit, Patthama, Chanisa
10:00
เปิดซองสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการใหม่ (ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง, Printer Laser ขาว-ดำ 1 เครื่อง, Printer Laser สี 1 เครื่อง) ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Ananya, Chanisa, Seehanart
10:00
ประชุมสอบข้อเท็จจริง (ชนิสา ติดเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมฯ เสนอ ผอ.พิจารณา มอบคุณอนัญญาเข้าร่วมประชุมแทน) ***พัสดุส่งหนังสือเชิญมาให้แล้ว โดยชนิสาเกษียนหนังสือเสนอ ผอ.ๆ มอบคุณอนัญญาเข้าร่วมประชุมแทนFriday, 3rd April 2015


Panist,Patthama
09:00
ประชุมชี้งแจงกรอบและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 3 ชั้น 5
juthadit+chutima+chanisa
09:30
ประชุมตรวจรับ สายสื่อสารTuesday, 7th April 2015


all itc
10:30
ขอเชิญจนท.รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ (จนท.ใส่เสื่้อลายดอกทุกคน)
Juthadit + Chutima + Chanisa
12:00
ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการทดสอบระบบสื่อสารข้อมูล ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น.
panist,pornpitak
13:00
ประชุมร่วม สกช กพร.ศทส.เรื่องตัวชี้วัดร่วม jkpi กรมศุลกากร ประเด็น NSW
Panist+Khomphree
13:30
นัดประชุมเพื่ออัพเดดความคืบหน้าของการปรับปรุงโทรศัพท์**(คัมภรี์ จะแจ้งยืนยันอีกครั้ง)Wednesday, 8th April 2015


Panist
07:30
ศวก.อุบลราชธานี ศึกษาดูระบบฯ
Chutima
08:30
ทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ เชิญประชุมจัดทำแผนฯ วันที่ 8-9 เม.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
Patthama
09:30
สล.บริหารฯ เชิญประชุมคณะทำงานการอนุรักษ์พลังงาน กรมวิทย์ ในวันที่ 8 เม.ย. 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5
Juthadit
10:30
Bit Thailan TrainingThursday, 9th April 2015


Chutima
08:30
ทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ เชิญประชุมจัดทำแผนฯ วันที่ 8-9 เม.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
Panist
13:15
ร่วม HBD. รองอธิบวันชัย
all head
13:30
เชิญประชุมตัวชี้วัด ตามคำรับรอง ห้องประชุม sE 310 ศทสFriday, 10th April 2015


Seehanart+Anusorn
09:00
สำนักงานคณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เชิญประชุมวันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม521 ชั้น 2 อาคาร 5 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กทม.สศช.
ALL ITC
10:00
เชิญร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ห้อง 801Thursday, 16th April 2015


Panist+Patthama+Arkom
09:30
Cancel (กพร.แจ้งเลื่อนการประชุมไปก่อน เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ติดภารกิจ ส่วนกำหนดการประชุมใหม่จะแจ้งให้ทราบต่อไป :กพร.ส่งเมล์เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 58) กพร.เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมวิทย์ วันที่ 16 เม.ย. 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3
Panist
13:00
สป.เชิญรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 16 เม.ย. 2558 เวลา 13.30 น.ณ ลานอเนกประสงค์ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสป. (อธิบดี เชิญผอ.+ผู้บริหาร มีรถออกหน้าอาคาร 3 เวลา 13.00 น.)Friday, 17th April 2015


Panist+Arkom
09:30
ผน.เชิญประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อให้สตง.ใช้ตรวจสอบ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ห้อง 501
Juthadit
13:30
VDO Conf. 501 อ.5 ชั้น 3 ประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Panist+Arkom
13:30
คณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพและสารสนเทศ เชิญประชุม คณะทำงานฯ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 3Monday, 20th April 2015


Panist
07:30
ประชุมกรมวิทย์ +ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายกรม วันที่ 20-22 เม.ย. 2558 ณ โรงแรม ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันตา จ.กระบี่Tuesday, 21st April 2015


Panist
07:30
ประชุมกรมวิทย์ +ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายกรม วันที่ 20-22 เม.ย. 2558 ณ โรงแรม ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันตา จ.กระบี่Wednesday, 22nd April 2015


Panist
07:30
ประชุมกรมวิทย์ +ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามนโยบายกรม วันที่ 20-22 เม.ย. 2558 ณ โรงแรม ชฎา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะลันตา จ.กระบี่Thursday, 23rd April 2015


Juthadit
10:00
MA UPS พร้อมกับเปลี่ยน Battery UPSFriday, 24th April 2015


Ananya+Patthama
08:30
ตัวชี้วัด 3.2 ส่งที่ฝ่ายคลัง กำหนดส่งวันสุดท้ายวันที่ 24 เม.ย. 2558Tuesday, 28th April 2015


ALL ITC
08:30
จัดอบรมกฎหมาย ITMain Page    Log out