รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  23  วัน
Wednesday, 1st October 2014


Panist
09:30
คณะกรรมการร่างขอบเขตของงานฯและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เชิญประชุมวันที่ 1 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 น.216 อาคาร 3 ชั้น 6
Juthadit, Chutima, Chanisa
10:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับสายสื่อสาร (7 เดือน) ร่วมกับ บริษัท CAT ประจำเดือน กันยายน 2557 ในวันพุธที่ 1 ต.ค. 57 เวลา 10.00-12.00น.
ALL ITC
13:30
ประชุมสรุป KM และมอบรางวัล บทความยอดเยี่ยม จากผลการ Vote ในหน้า Facebook ศทส. เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มีการรายงาน สรุป ไปที่สำนัก KM ภายในวันที่ 25 ต.ค. 2557)
Pornphitak
13:30
นัด MA ระบบ NSW กับบ. CDS ห้อง 9810Thursday, 2nd October 2014


Panist,ALL head
09:30
เชิญประชุมร่วมจัดทำตัวชี้วัด ปี 2558 ห้องประชุม SE-310
Ananya
09:30
ชมรมจริยธรรมเชิญประชุม วันที่ 2 ต.ค. 2557 เวลา 09.30-14.00 น. ห้อง 501
Panist
09:30
กพร.เชิญประชุมทีมงานบริหารการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 2 ต.ค. 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ห้อง 301
Panist
13:30
ผน.เชิญประชุมการจัดทำร่างแผนการประชุม อบรม สัมมนา ปี 2558 วันที่ 2 ต.ค. 2557 เวลา 13.00-16.00 น.ห้อง 301 อาคาร 3 ชั้น 3Friday, 3rd October 2014


Pornphitak
09:00
ควบคุมการติดตั้ง Rack Server ของ สกช ณ ห้อง 9810
ALL Head
09:30
ส่งข้อมูลแผนงานโครงการประจำปี 2558 ของแต่ละฝ่าย ทางเมล์Monday, 6th October 2014


Juthadit, Chutima, Chanisa - MA Network
13:30
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับสายสื่อสาร (7 เดือน) ร่วมกับ บริษัท CAT ประจำเดือน กันยายน 2557 ในวันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 57 เวลา 13.30-16.30น.
Ananya
13:30
สำนัก KM เชิญประชุมการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557 วันที่ 6 ต.ค. 2557 เวลา 13.30 -16.30 น.ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 3Tuesday, 7th October 2014


panist+all head,pornphitak,chutima,chanisa
09:30
เชิญประชุมทบทวนนโยบายด้านไอที +BCP ห้องประชุม SE-310
Panist
09:30
ประชุมพิจาณาประเมินผลงาน ตามเกณฑ์ ว 10/2558 สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับชำนาญพิเศษ วันที่ 7 ต.ค.2557 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมอนามัย (หนังสือจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย)
Rungnapa
09:30
ประชุมอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 7 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้อง 501 อาคาร 3ชั้ น 5(ต้นเรื่องจากสล.บริหารฯ ชั้น 3)Wednesday, 8th October 2014


All ITC - Vehicle (Admin ครั้งที่ 2/2557)
09:30
อบรมการใช้งานโปรแกรมครุภัณฑ์ยานพาหนะออนไลน์ ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ - สำหรับ Admin ในวันพุธที่ 8 ต.ค. 2557 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องประชุมศทส. SE-310 อาคาร 1 ชั้น 3 (หากระบบสมบูรณ์แล้วจะทำการนัดอบรม User ครั้งที่ 2/2557 ต่อไป) --> ***บริษัทฯ แจ้งขอเลื่อนนัดมาจากวันศุกร์ที่ 3 ก.ย. 57 เนื่องจากระบบยังไม่สมบูรณ์***
Panist
09:30
สล.เชิญ ประชุมสรุปงานอำลาการเกษียณอายุราชการ วันที่ 8 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 -12.00 น.ห้อง 501Thursday, 9th October 2014


Panist
08:00
บริษัทอีเอสอาร์โอ(ประเทศไทย)จำกัด เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา TUC:Thai GIS User Conference ครั้งที่ 19 วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 07.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ (หนังสือฉบับนี้เกษียนมาจากอธิบดี)
Panist
09:30
กพร.เชิญประชุมคณะทำงานประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทย์ ปี 2557 วันที่ 9 ต.ค. 2557 เวลา 09.30-12.00. ห้องประชุม 301Friday, 10th October 2014


Pornphitak+Kanokpith
08:00
กระทรวงICTเชิญร่วมงาน มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 10-11 ต.ค. 2557 เวลา 08.30-16.20 น.ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)แจ้งวัฒนะ
Panist
14:45
ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน )และคณะ เวลา 14.45 น.ห้อง 801Saturday, 11th October 2014


Pornphitak+Kanokpith
08:00
กระทรวงICTเชิญร่วมงาน มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 10-11 ต.ค. 2557 เวลา 08.30-16.20 น.ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)แจ้งวัฒนะMonday, 13th October 2014


Panist+Arkom+Juthadit+Ananya
08:30
ผน.เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมประสานการจัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 ต.ค.2557Tuesday, 14th October 2014


Pornphitak
07:30
ประชุมเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลใบขนสินค้านำเข้า-ส่งออก สำหรับหน่วยงานภาครัฐผู้ออก ใบอนุญาต/ใบรับรอง วันที่ 14 ต.ค. 2557 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ กรมศุลกากร
Panist+Arkom+Juthadit+Ananya
08:30
ผน.เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมประสานการจัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 ต.ค.2557
Chutima+Kanokpitch
08:30
เข้าร่วมงานสัมมนาVideo Beyond the Conference Room by Polycom ในวันที่ 16 ต.ค. 2557 เวลา 08.30-13.30 น.ณ หัองบอลรูม ชั้น C โรงแรม แกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล21 (BTS อโศก MRT สุขุมวิท)Wednesday, 15th October 2014


ALL ITC
08:30
Date line วันนี้ นัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน Morning Talk ที่กพร. (ตามหนังสือกพร.เวียนเลขที่รับ 1414 ลว 8 ส.ค.57)
Panist+Arkom+Juthadit+Ananya
08:30
ผน.เชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมประสานการจัดทำแผนการประชุม อบรม สัมมนา ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 13-15 ต.ค.2557
Pornphitak
10:00
ประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการสำหรับการนำเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 9-3/2557 วันที่ 15 ต.ค. 2557 ณ กระทรวงการคลัง เวลา 10.00-12.00 น.Thursday, 16th October 2014


Chutima+Kanokpitch
08:30
เข้าร่วมงานสัมมนา Video Beyond the Conference Room by Polycom ในวันที่ 16 ต.ค. 2557 ณ ห้องบอลรูมชั้น C โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เทอร์มินอล 21(BTS อโศก/MRT สุขุมวิท)Friday, 17th October 2014


All head +pornpitak+chutima+chanisa
09:30
ทบทวนแผน BCPMonday, 20th October 2014


Ananya
08:30
วันสุดท้ายของการส่งข้อมูลจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ส่งให้สำนัก KM ภายในวันที่ 20
ALL HEAD
09:30
เชิญหนฝ/ง และกพว.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการปรับปรุงระบบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ในวันที่ 20 ต.ค. 2557 ณ ห้องประชุมSE-310ศทส. อาคาร 1 ชั้น 3 (จนท.ของสล.ฝ่ายบริหารและพัสดุ เข้าร่วมด้วยค่ะ)
ALL HEAD+Panist
13:30
บริษัท True เข้า Present เรื่อง ระบบConference + คุณคัมภีร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงTuesday, 21st October 2014


Juthadit
08:30
เข้าร่วมงานสัมมนา การต่อสู้กับสงครามไซเบอร์แบบAPT และ Advanced Web Attack เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้อง salon A ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde
panist+all head,pornphitak,chutima,chanisa
09:30
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ PMQA หมวด 4 ห้องประชุม SE-310
Panist
09:30
ผน.เชิญประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 (อบรม สัมมนา)วันที่ 21 ต.ค. 2557 เวลา 09.30-11.00 น. ห้อง 301
Panist
13:00
ประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์Thursday, 23rd October 2014


Holiday - วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)
06:00
วันหยุดราชการ - วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)Friday, 24th October 2014


ALL ITC
08:30
กำหนดวันสุดท้าย ที่ต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน ( ตามเอกสารเลขรับ 1620 ในเอกสารเขียน วันที่ 25)
Panist
09:00
เวลา 09.00-12.00น.ประชุมกรมฯ ห้อง 801
Panist
10:00
จากผน.ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ กรมวิทย์ วันที่ 24 ต.ค. 2557 เวลา 09.00-10.00 น. ห้องประชุม801 อาคาร 8 ชั้น 8***ประชุมต่อจากประชุมกรม***Monday, 27th October 2014


ALL ITC
07:00
ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาสุขภาพกับรพ.บ้านแพ้วประจำรอบ 3เดือน วันที่ 27 ต.ค.2557เวลา 07.00-10.30น. เจาะเลือดและวัดความดันฯ วันที่ 30 ต.ค.2557 เวลา 13.00-15.30น.พบแพทย์ และรับยา เอกสารเวียนแล้วเลขรับที่ 1750 (รายชื่อผู้รับการตรวจ ..ผอ.ศทส.+อนัญญา+ปัทมา+จุฑาฑิตย์+บริรักษ์+ชุติมา+ชนิสา+พี่จิ๋ม) -> (ชนิสา, ชุติมา ไม่ได้ตรวจ)
Juthadit,Chutima,Phonphitak
09:30
ประชุมคณะกรรมการร่าง TOR บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Ananya
13:30
สล.บริหารฯ เชิญประชุมการเตรียมงานทอดกฐินสามัคคีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 27 ต.คง 2557 เวลา 13.30 น. ห้อง 501Tuesday, 28th October 2014


Panist+Ananya
08:30
สล.ฝ่าย จ.เชิญเข้าร่วมโครงการการอบรมจิตสำนึกคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ ISO 9001:2015 ในวันที่ 28 ต.ค. 2557 ณ ห้องประชุม NIH สวส.
Panist
13:30
สล.บริหารฯ เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามข้อตกลงนำซีโอไลท์ กำจัดลูกน้ำยุงลายสู่ตลาดค้าปลีก วันที่ 28 ต.ค. 2557 เวลา 13.00 -14.30 น. ห้อง 501Wednesday, 29th October 2014


Juthadit
08:30
วันสุดท้าย ส่งควบคุมภายใน
Panist+Juthadit
10:00
นัดคุยจุด Network ของอาคารผู้บริหาร 9 ชั้น (ผอ.ศทส.+จุฑาฑิตย์ +เจ้าหน้าที่บริษัท)
Patthama
10:00
ประชุมรวมกับกองแผนฯ และโปรแกรมเมอร์ เพื่อดูรายละเอียดโปรแกรมหลังการแก้ไข เพื่อใช้งานในปี 2558 ห้องประชุม กองแผนฯ เวลา 10.00 น.
Ananya
12:30
ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบสานประเพณีไทย:ลอยกระทงสามัคคี กรมวิทย์ วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 12.30 น.ณ ห้องประชุมสถาบันชีววิทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ***จากคณะอนุกรรมการกีฬาและนันทนาการ กรมวิทย์ ***
ALL HEAD+Panist
14:00
เชิญประชุมหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน พิจารณาเรื่องควบคุมภายใน วันที่ 29 ต.ค.2557 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมศทส.SE-310Thursday, 30th October 2014


ALL ITC
13:00
ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาสุขภาพกับรพ.บ้านแพ้วประจำรอบ 3เดือน น. วันที่ 30 ต.ค.2557 เวลา 13.00-15.30น.พบแพทย์ และรับยา เอกสารเวียนแล้วเลขรับที่ 1750 (รายชื่อผู้รับการตรวจ ..ผอ.ศทส.+อนัญญา+ปัทมา+จุฑาฑิตย์+บริรักษ์+ชุติมา+ชนิสา+พี่จิ๋ม) -> (ชนิสา, ชุติมา ไม่ได้ตรวจ)Friday, 31st October 2014


Panist+Arkom
09:30
งานประกันคุณภาพฯเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการกรมวิทย์ วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 09.30-14.00 น. ห้อง 501Main Page    Log out