รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  10  วัน
Friday, 2nd October 2015


Juthadit
13:30
การเปิด Port เพื่อใช้งาน Application
Panist+Chutima
14:00
สป.สธ.เชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนาเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของกระทรวงสธ. ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 2 ต.ค. 2558 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 2 ศทส.สป.อาคาร 2 ชั้น 1Monday, 5th October 2015


ALL Head
13:30
ผอ.เชิญ หน.ฝ่ายประชุมร่วมกัน เรื่อง IPA รอบ 6 เดือนหลัง ห้องประชุม SE-310 เวลา 13.30 เป็นต้นไปTuesday, 6th October 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯThursday, 8th October 2015


ALL ITC
08:30
KMFriday, 9th October 2015


Panist+Patthama+Ananya+Chanisa+Seehanart+Khumpa+Rossana
07:00
ตรวจสุขภาพติดตามผล ในวันที่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 07.00-10.30 น. เจาะเลือดและวัดความดัน ณ ศูนย์ชีววิทย์ อาคาร 2 ชั้น 1
Panist+Patthama
13:00
ผน.เชิญประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ (DOC)ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 9 ต.ค. 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง 410 อาคาร 3 ชั้น 4 กองผน.Monday, 12th October 2015


Juthadit
13:30
นัดแนะนำ บริษัท Firre eye จำกัด ระบบ Security and NetworkTuesday, 13th October 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯWednesday, 14th October 2015


Panist+Patthama+Ananya+Chanisa+Seehanart+Khumpa+Rossana
08:30
แจ้งผลการตรวจสุขภาพ วันที่ 14 ต.ค. 2558 เวลา 13.00-15.30 น. ณ สถาบันชีววิทย์ อาคาร 2 ชั้น 1Tuesday, 20th October 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯTuesday, 27th October 2015


Panist+Patthama
08:00
กระทรวง ICT เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 ในวันที่ 15 ก.ย. -22 ธ.ค. 2558 ณ ห้องฝึกอบรม บริษัทเอช เอ เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 8 ห้องโอ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯMain Page    Log out