รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  8  วัน
Thursday, 2nd April 2015


Panist
09:00
ผน.แจ้งการเข้าตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 วันที่ 2 เม.ย. 2558 เวลา 09.00-17.00 น. ห้อง 501 อาคาร 3 ชั้น 5******ผน.แจ้งขอยกเลิกเรื่องนี้ ******
Juthadit, Patthama, Chanisa
10:00
เปิดซองสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการใหม่ (ประกอบไปด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง, Printer Laser ขาว-ดำ 1 เครื่อง, Printer Laser สี 1 เครื่อง) ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Ananya, Chanisa, Seehanart
10:00
ประชุมสอบข้อเท็จจริง (ชนิสา ติดเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมฯ เสนอ ผอ.พิจารณา มอบคุณอนัญญาเข้าร่วมประชุมแทน) ***พัสดุส่งหนังสือเชิญมาให้แล้ว โดยชนิสาเกษียนหนังสือเสนอ ผอ.ๆ มอบคุณอนัญญาเข้าร่วมประชุมแทนFriday, 3rd April 2015


juthadit+chutima+chanisa
09:30
ประชุมตรวจรับ สายสื่อสารTuesday, 7th April 2015


panist,pornpitak
09:00
ประชุมร่วม สกช กพร.ศทส.เรื่องตัวชี้วัดร่วม jkpi กรมศุลกากร ประเด็น NSWWednesday, 8th April 2015


Chutima
08:30
ทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ เชิญประชุมจัดทำแผนฯ วันที่ 8-9 เม.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีThursday, 9th April 2015


Chutima
08:30
ทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ เชิญประชุมจัดทำแผนฯ วันที่ 8-9 เม.ย. 2558 เวลา 08.30-16.30 น.ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรีThursday, 16th April 2015


Panist
13:00
ประชุมศวก.Friday, 17th April 2015


Panist
09:00
เวลา 09.00-12.00 น. ประชุมกรมฯและทบทวนโดยฝ่ายบริหารระดับกรมฯ(อธิบดี รองอธิบดี และ QMR)***ประชุมรายงานความก้าวหน้าสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมา 2558 (ผน.)Tuesday, 28th April 2015


ALL ITC
08:30
จัดอบรมกฎหมาย ITMain Page    Log out