รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  20  วัน
Friday, 1st June 2018


arkom,somsak
08:30
ไปราชการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ภูเก็ต ติดตั้ง ilab 1.7.3Monday, 4th June 2018


Ananya, Chanisa
06:00
กคจ. เชิญเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้และประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่ 4 มิ.ย. 61 เวลา 06.00-19.00 น. (สวมเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์กรมวิทย์ฯ+หมวก+ร่ม)Tuesday, 5th June 2018


All ITC - Lecturer12: Seehanart+Somsak, Kanokphich
09:30
กิจกรรมพบกันยามเช้าทุกวันอังคาร กับ KM Day (ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ศทส.) เล่าเรื่องครั้งที่ 12 วันที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากร SmartDI: สีหนาท+สมศักดิ์ / เรื่องเล่าเร้าพลัง: ปัทมา ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ผู้บันทึก: ชนิสาWednesday, 6th June 2018


Panist
07:00
ตรวจราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา (ท่านรองจารุวรรณ)
Chanisa - EQA
08:30
ประชุม คกก.ตรวจรับ ระบบ EQA สมป. (ยังไม่ระบุเวลา/ห้อง)
Arkom, Somsak
09:30
ติดตั้ง ilab 1.7.3 ให้กับ สชพ. เวลา 9.00-12.00 น
Pornphitak
13:30
ประชุมโครงการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ครั้งที่ 7/2561 ห้องประชุม สมป อ.14 ช.5Thursday, 7th June 2018


Pornphitak, Seehanart
09:00
ควบคุมการ MA ระบบ NSW ครั้งที่ 6/2561 ห้อง 9810
Arkom, Chanisa
11:00
สัมมนาหัวข้อ Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ 20 กระทรวง 200 กรม วันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย. 61 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องบุษกร ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (จนท.โทรมา Confirm ชื่อคุณภัชธีญา เบอร์โทรศัพท์ 02-690-3888 ต่อ 555 อีเมล patteeya@proen.co.th) ไม่มีค่าใช้จ่าย - ขอรถแล้วFriday, 8th June 2018


Panist
13:00
ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการและคณะกรรมการบริหารจัดการ การจัดงานมหกรรมคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561-วันที่ 8 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง 801 อาคาร 8 ชั้น 8 **//จาก ผอ.ผน.//**Sunday, 10th June 2018


Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
07:00
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลาMonday, 11th June 2018


Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
08:30
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลา
Panist
13:30
หมวด 3 เวลา 13.30 น.ห้อง 806 อาคาร 8 ชั้น 8Tuesday, 12th June 2018


Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
08:30
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลา
Arkom, Patthama, Chanisa, Panist - MA-iLab
09:30
ประชุมตรวจรับงานระบบรับส่งตัวอย่าง ณ ห้องประชุม SE-310 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปWednesday, 13th June 2018


Panist+Patthama
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงานศวก.ที่2 พิษณุโลก
Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
08:30
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลาThursday, 14th June 2018


Arkom
07:30
ตรวจราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแทพย์ที่ 10 อุบลราชธานี
Panist
08:30
เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล " Digital Connected: e-Estonia - Thailand" ในวันที่ 14 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมในกทม. //หนังสือจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาขน) ต้นเรื่องอยู่ที่ผอ.//
Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
08:30
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลาFriday, 15th June 2018


Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
08:30
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลา
Patthama
10:00
ตรวจประเมินเอกสารตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 5 KM ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคาร 14 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
All ITC
16:30
นัดส่งเอกสารสำหรับการตรวจระบบรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015Saturday, 16th June 2018


Pornphitak + Seehanart + Kanokpitch + Narongchai
08:30
ตรวจติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ ณ ศวก.ที่ 12 สงขลาMonday, 18th June 2018


Arkom
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงานศวก.ที่ 3 นครสวรรค์Tuesday, 19th June 2018


Arkom
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงาน ศวก.ที่ 11 สุราษฎร์ธานี หน.ทีมรองพิเชฐ
Panist
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงาน ศวก.สุราษฎร์ธานี
Panist
08:30
สป.จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ วันที่ 19-21 มิ.ย. 2561 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรับพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯWednesday, 20th June 2018


Panist
08:30
เข้าร่วมตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ในพื้นที่ site visit ในวันที่ 20 มิ.ย.2561 เวลา 08.30- 12.30 น.ห้อง 110 ชั้น 1 อาคาร 14
Panist
13:30
ประชุมกรม วันที่ 20 มิ.ย.2561 เวลา 13.30-16.30 น. ห้อง 110อาคาร 14 ชั้น 1Friday, 22nd June 2018


Panist
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงาน ศวก.เชียงรายMonday, 25th June 2018


Panist
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงาน ศวก.ภูเก็ต
Panist, Chanisa - คทง. SENAC
13:30
ประชุม คทง. SENAC ห้อง 815 (ยังไม่ได้เขียนใบจองห้อง จองไว้ทั้งวัน)Tuesday, 26th June 2018


Panist+Arkom
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงาน ศวก.ที่ 5 สมุทรสงคราม หน.ทีมรองพิเชฐ
All ITC - Lecturer13: Arkom, Rungnapa
09:30
กิจกรรมพบกันยามเช้าทุกวันอังคาร กับ KM Day (ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ศทส.) เล่าเรื่องครั้งที่ 13 วันที่ 26 มิ.ย. 61 เวลา 09.30-12.00 น. วิทยากร SmartDI: อาคม, เรื่องเล่าเร้าพลัง: รุ่งนภา ณ ห้องประชุม SE-310 ศทส. ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / ผู้บันทึก: ชนิสาThursday, 28th June 2018


Arkom
07:30
ตรวจราชการและนิเทศงาน ศวก.อุดรธานีMain Page    Log out