รายงานประจำเดือน :       ปี :      
ค้นหาตามรายชื่อ :    
จำนวนวันที่ประชุม  23  วัน
Monday, 1st August 2016


Veerawan
08:00
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม วันที่ 1 - 2 ส.ค. 2559 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ***หนังสือเชิญจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล***Tuesday, 2nd August 2016


Pornphitak, Seehanart, Anusorn, Khumpa
08:00
บ. CDS เข้าดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ NSW ครั้งที่ 3/2559
Veerawan
08:00
อบรมเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม วันที่ 1 - 2 ส.ค. 2559 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ***หนังสือเชิญจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล***
Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//Wednesday, 3rd August 2016


Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//
Panist, Pornphitak, Khumpa
08:30
ประชุมกับกรมการปกครองเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับกรมการปกครอง (เฉพาะข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน)
Arkom+Patthama+Anusorn
10:00
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 Note: Anusorn
Arkom+Seehanart+Kanokphit
13:30
ประชุมตรวจรับเว็บไซต์กรมFriday, 5th August 2016


Arkom
09:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจเฝ้าระวังตามนโยบายบริหารคุณภาพ ในวันที่ 5 ส.ค. 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง804 อาคาร 8 ชั้น 8//หนังสือเชิญจากคณะผู้จัดการคุณภาพ กรมฯ//
Arkom+Phattama+Anusorn
09:30
ขอส่งมอบงานงวดที่ 7 โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคระาห์
juthadie+kanokphich+pornpituk
10:30
ประชุมกรรมการตรวจรับ Video conferenceMonday, 8th August 2016


Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//
Panist+Ananya+Patthama+Arkom+Juthadit+Kanokpith
09:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการเตรียมความพร้อมการตรวจเฝ้าระวังตามนโยบายบริหารคุณภาพ ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ห้อง804 อาคาร 8 ชั้น 8//หนังสือเชิญจากคณะผู้จัดการคุณภาพ กรมฯ//
Pornphitak
10:00
ประชุมคณะกรรมการจัดประชุมระหว่างประเทศ ภายใต้แผนวาระความมั่นคงสุขภาพโลก(ทราบผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27-29 ก.ค.2559 ณ รร.เบอร์เคลีย์) ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 เวลา 10.00-15.00 น.ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคาร 14Tuesday, 9th August 2016


Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//
ALL ISD
08:30
บ.เข้ามาตรวจสอบระบบ veeam
ALL ISD
10:00
บริษัท โซลูชั่นฯ (ผู้พัฒนาระบบสนับสนุนใบอนุญาต) เข้าดำเนินย้ายข้อมูลจากระบบทดสอบไปยังระบบจริง ที่ห้อง 9810Wednesday, 10th August 2016


ALL ISD
10:00
บริษัท โซลูชั่นฯ (ผู้พัฒนาระบบสนับสนุนใบอนุญาต) เข้าดำเนินย้ายข้อมูลจากระบบทดสอบไปยังระบบจริง ที่ห้อง 9810
ALL ITC
10:00
เชิญประชุม เรื่องISO ในวันที่ 10 ส.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมศทส. อาคาร 1 ชั้น 3
Juthadit Chutima Anusorn
13:30
ขอเชิญนัดประชุมโครงการ "จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์แม่ข่าย"
Ananya
13:30
ประชุมเตรียมความพร้อม ISO ห้อง 804 เวลา 13.30 น.อาคาร 8***(ต่อจากการประชุมเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2559)Friday, 12th August 2016


Holiday - All ITC - วันแม่ (Her Majesty The Queen's BirthDay)
06:00
วันหยุดราชการ - วันแม่ (Her Majesty The Queen's BirthDay)Monday, 15th August 2016


Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//Tuesday, 16th August 2016


Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//
Panist
09:30
ขอเชิญประชุม QMR MEETING วันที่ 16 ส.ค. 2559 เวลา 09.30 น. ห้อง 110 อาคาร 14 ชั้น 14 //หนังสือจาก ผน.//
Panist
13:00
ขอเชิญร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะวันที่ 16 สค 2559 เวลา 13.00 น ห้อง 110 ชั้น1อาคาร 14 จาก กองแผนงานและวิชาการWednesday, 17th August 2016


Chutima+Chanisa+Rungnapa+Seehanart
08:30
โครงการสัมมนาวิชาการจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ในวันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่สวส.NIH//หนังสือเชิญจากทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ//
Panist
09:00
โครงการสัมมนาวิชาการจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ในวันที่ 17 ส.ค. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องประชุมใหญ่สวส.NIH//หนังสือเชิญจากทีมงานจัดการความรู้ กรมฯ//(***ผอ.เข้าร่วมพิธีเปิด***)Thursday, 18th August 2016


Panist
09:30
กพร.เชิญประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมวิทย์ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 09.30-12.30 น. ห้อง 722 ชั้น 7 อาคาร 14 กรมวิทย์
Veerawan
10:00
สล.บริหารฯเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรข้าราชการและจนท.กรมฯ ในวันที่ 18 ส.ค. 2559 เวลา 10.00-13.00 น.ห้อง 815 อาคาร 14 ชั้น 8 กรมวิทย์ //วีระวรรณไปแทนอนัญญา//
Juthadit Porntitak Kanokpitch
13:30
แจ้งประชุมและดำเนินการ Video Conference (เลื่อนจากวันที่ 17ส.ค.59)
khumpa+anusorn
13:30
ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างพัฒนากาาบริการประชาชนด้วยแอพพลิเคชั่น DMSC PATACT Application 18 ส.ค.59 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 514 ชั้น 5 อาคาร 14 สกช.Friday, 19th August 2016


Pornphitak, Anusorn
10:00
ประชุมโครงการบำรุงรักษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (NSW) ครั้งที่ 4/2559 ห้องประชุม 9810 อาคาร 9 ชั้น 8 ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (เลื่อนจากวันที่ 16)Sunday, 21st August 2016


Panist+Ananya
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามภารกิจและนโยบายของกรมปี 2559 พร้อมประชุมกรม และตรวจเยื่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค.2559 ณ สถานที่เอกชนในจังหวัดน่านMonday, 22nd August 2016


Panist+Ananya
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามภารกิจและนโยบายของกรมปี 2559 พร้อมประชุมกรม และตรวจเยื่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค.2559 ณ สถานที่เอกชนในจังหวัดน่าน
Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//Tuesday, 23rd August 2016


Panist+Ananya
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามภารกิจและนโยบายของกรมปี 2559 พร้อมประชุมกรม และตรวจเยื่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค.2559 ณ สถานที่เอกชนในจังหวัดน่าน
Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//
Panist+Patthama+Pornphitak
08:00
ร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข "Advancing Digital & Patient - Centered Care"ในวันที่ 23-24 ส.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ //หนังสือเชิญจาก สป.สธ.//Wednesday, 24th August 2016


Panist+Ananya
07:30
ผน.เชิญประชุมติดตามภารกิจและนโยบายของกรมปี 2559 พร้อมประชุมกรม และตรวจเยื่ยมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 21-24 ส.ค.2559 ณ สถานที่เอกชนในจังหวัดน่าน
Panist+Patthama+Pornphitak
08:00
ร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข "Advancing Digital & Patient - Centered Care"ในวันที่ 23-24 ส.ค. 2559 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ //หนังสือเชิญจาก สป.สธ.//
Juthadit Pornthitak Kanokpitch
10:30
แจ้งกำหนดการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า MA UPSThursday, 25th August 2016


ALL ITC
08:30
ODFriday, 26th August 2016


ALL ITC
08:30
ODSaturday, 27th August 2016


ALL ITC
08:30
ODMonday, 29th August 2016


Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//
Arkom+Kanokpich
11:00
เข้าประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียน และสรุปผลการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของกรมวิทย์ วันที่ 30-31ส.ค.2559 ณ จังหวัดตรัง :ออกเดินทางวันที่ 29 ส.ค.2559และวันที่ 1 ก.ย.2559 เดินทางกลับ://ต้นเรื่องมาจากสคอ.// เดินทางพร้อมคณะและโดยเบิกค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการประชุมสัมมนาดังกล่าว - (รถตู้ สคอ. ออก วันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 11.00 น.)Tuesday, 30th August 2016


Arkom+Kanokpich
07:30
เข้าประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียน และสรุปผลการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของกรมวิทย์ วันที่ 30-31ส.ค.2559 ณ จังหวัดตรัง :ออกเดินทางวันที่ 29 ส.ค.2559และวันที่ 1 ก.ย.2559 เดินทางกลับ://ต้นเรื่องมาจากสคอ.// เดินทางพร้อมคณะและโดยเบิกค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการประชุมสัมมนาดังกล่าว
Juthadit
08:00
อบรมหลักสูตรวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศภาครัฐ(Security Engineer)รุ่นที่ 2 วันที 2 - 30 ส.ค. 2559(***อบรมทุกวันจันทร์และวันอังคาร สัปดาห์แรกอบรมวันอังคารและพุธ) ณ ห้องอบรม301 ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี//หนังสือเชิญจาก EGA//Wednesday, 31st August 2016


Arkom+Kanokpich
07:30
เข้าประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียน และสรุปผลการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของกรมวิทย์ วันที่ 30-31ส.ค.2559 ณ จังหวัดตรัง :ออกเดินทางวันที่ 29 ส.ค.2559และวันที่ 1 ก.ย.2559 เดินทางกลับ://ต้นเรื่องมาจากสคอ.//เดินทางพร้อมคณะและโดยเบิกค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการประชุมสัมมนาดังกล่าวMain Page    Log out